LifestyleProiecte FDLR

Educația – primul pas pentru viitorul tău

cuza-poza

 

FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI REGIONALĂ, în parteneriat cu Primaria localitatii Cuza Voda si Scoala nr.1 Cuza Voda, anunță lansarea proiectului „Educația – primul pas pentru viitorul tau”, proiect cofinanțat de Guvernul României – Agenția Natională pentru Romi, capitolul „Transferuri Interne” – 2017. Proiectul se derulează în perioada 03.07.2017 – 02.10.2017 în localitatea Cuza Vodă, judetul Constanța, Regiunea Sud Est.

 

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea accesului copiilor aflați în situații de risc, în special a celor de etnie romă, și a părinților/reprezentanți legali ai acestora la servicii de educație, informare, consiliere și suport pentru participarea la procesul de educație în comuna Cuza Vodă, județul Constanța. Prin parteneriatul școlii cu administrația locală și societatea civilă se urmareste egalitatea de sanse in asigurarea accesului membrilor comunității rome la educație, precum și reducerea și prevenirea abandonului școlar.

 

Principalele activități ale proiectului sunt:

 

  • Facilitarea participării la educație de nivel preșcolar și primar/gimnazial a unui număr de 70 de copii
  • Suport pentru dezvoltarea programului educational „Școala estivală” realizat pe plan local în local în vederea participării la acest program a copiilor romi.
  • Implementarea activitaților din cadrul programului „Școala estivală”
  • Facilitarea accesului copiilor romi la învățământul professional care să le permit modernizarea ocupațională
  • Inițierea și constituirea unui Grup de Inițiativă Locală (GIL), realizarea unui parteneriat local GIL și APL pentru elaborarea și introducerea în bugetul local a unor strategii/ programe locale, integrate, în conformitate cu „Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioda 2015-2020” aprobată prin HG. Nr 18/2015 pentru comunitatea roma și grupurile vulnerabile din zonă.
  • Dezvoltare comunitară prin dialog social și campanii de informare
  • Campania de informare, conștientizare, prevenire și combatere stereotipuri

 

Prin acest proiect, F.D.L.R. dorește să contribuie la îmbunătățirea situației copiilor care provin din medii defavorizate socio-economic, respectiv din comunitatea romă, la cresterea nivelului lor de pregătire pentru școala, la facilitarea accesului la educatie (integrare/reintegrare școlară), la prevenirea abandonului școlar și la înțelegerea de către părinți a necesității educației pentru viitorul copiilor lor.

Previous post

„Regele Catrenului - Aculin Tanase, la Universitatea Hyperion”.

Next post

“Viața alături de Monica”