FInantari Europene

PNDR: Investitii si cheltuieli neeligibile – Submasura 4.2 Investitii in exploatatii agricole

Prin Submasura 4.1 nu se pot finanta investitii care se incadreaza in urmatoarele categorii:
– Achizitia de cladiri;
– Constructia si modernizarea locuintei;
– Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma;
– Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturii);
– Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole;
– Cheltuielile cu achizitia de cap tractor.
– Cheltuielile privind productia primara si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, dupa cum urmeaza:
– Restructurare/infiintarea/reconversia plantatiilor de vita de vie pentru vin (podgorii)
– Renovarea/Modernizarea infrastructurii existente de vanzare si de prezentare: vinoteci; sali de prezentare, in care beneficiarul isi prezinta produsele proprii.
– Imbunatatirea conditiilor de depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achizitia de recipiente confectionate din lemn
– Imbunatatirea managementului pivnitei prin achizitia de: computere si software specializat de imbunatatire a calitatii in transportul si prelucrarea strugurilor, productia de vin si de prelucrare si depozitare a materiilor prime si a produselor; echipament de calculator si programe conexe specializate care vizeaza controlul echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare si manipulare a produsului; programe de computer pentru managementul pivnitei.

Solicitantii care au accesat sprijin prin Programul national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018 (PNS) masura 7 –Investitii, capitolul (A) Productia sau comercializarea produselor vinicole (cf. ORDIN nr. 1801/2014 cu completarile si modificarile ulterioare) sau Programul National Apicol 2014-2016 (PNA) – Masura Rationalizarea stuparitului pastoral (cf HG 1050/2013 cu completarile si modificarile ulterioare),vor accesa submasura 4.1 doar dupa finalizarea investitiei derulate prin PNS sau PNA.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:
– cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
– cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
– cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
– cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
– cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume
dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
– achizitionarea de terenuri neconstruite si construite
– taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.
– cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatiilor pomicole sprijinite prin intermediul sM 4.1a Investitii in exploatatii pomicole.
Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat de curand varianta consultativa a Ghidului solicitantului pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, dupa ce mai multi fermieri au solicitat simplificarea procedurile de accesare a fondurilor europene.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

microphone-704255_1920-1-450x300-450x300
Previous post

Sesiuni de informare legate de programele cu finantare nationala ce vor fi lansate in 2016

logo
Next post

Aplicatia MySMIS 2014 - Testare publica